ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop CS6
ชื่ออาจารย์ : นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2562,14:33  อ่าน 208 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
ชื่ออาจารย์ : นายอาษา ชำนาญเดชสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2561,17:40  อ่าน 436 ครั้ง
รายละเอียด..