คณะผู้บริหาร

นายพิเชษฐ์ หมอนทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา