กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวยุพาวรรณ หม้อกรอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0951843256