ปฐมวัย

นางวศินี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางปาจรีย์ ทรัพย์รำลึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1