ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดปากพระเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2560
- ระดับก่อนประถมศึกษา
รับสมัคร  27  กุมภาพันธ์  2560 - 3  มีนาคม  2560  อายุตั้งแต่  4 - 5  ปี
- ระดับประถมศึกษาปีที่  1
รับสมัคร  6 - 10  มีนาคม  2560  อายุย่าง  7  ปี
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1
รับสมัคร  27  กุมภาพันธ์  2560 - 3  มีนาคม  2560
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1606 ครั้ง