ภาพกิจกรรม
พิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2565,09:33   อ่าน 33 ครั้ง