ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2565
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

นางปัญจพร แสงเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ประจำปี 2565 โดยมีวิทยากรรับเชิญจากอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษและนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,14:36   อ่าน 12 ครั้ง