ภาพกิจกรรม
ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม ๓ ดาว

วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนวัดปากพระได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 จากเขตตรวจราชการที่ 17 ซึ่งโรงเรียนวัดปากพระเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 จากตัวแทนคณะกรรมการเขตตรวจราชการที่ 17
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,10:20   อ่าน 137 ครั้ง