ภาพกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนวัดปากพระจัดโครงการลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวิทยากรรับเชิญจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุโขทัย ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,08:36   อ่าน 103 ครั้ง