ภาพกิจกรรม
มอบทุน และสิ่งของเครื่องใช้ จาก สพป.สุโขทัย เขต 1
วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
เนื่องด้วยสำนักงาน สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน มอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จำเป็น สำหรับเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ยากจน พร้อมด้วย ผู้บริหาร และครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เด็กชายศุภกร คันธรส นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทางโรงเรียนวัดปากพระขอขอบคุณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มอบทุนและสิ่งของจำเป็น ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของนักเรียนเพื่อดำเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2565,11:43   อ่าน 177 ครั้ง