ภาพกิจกรรม
ประชุมสัญจรกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม

วันนที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

    โรงเรียนวัดปากพระเป็นเจ้าภาพการประชุมสัญจรกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม 
โดยมี นายบุญเกิด เผือกใต้ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยม และ 
ดร.อนุวัฒน์ สุวรรณมาตย์ ที่ปรึกษาและประธานศูนย์ประถมศึกษาอำเภอเมืองสุโขทัย 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำยมเข้าร่วมการประชุม ขอขอบคุณ 
นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มฯให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมและ
แจ้งนโยบายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามจุดเน้น SKT 1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,09:48   อ่าน 159 ครั้ง