ภาพกิจกรรม
การประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     โรงเรียนวัดปากพระ  จัดกิจกรรมประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ 6-7  เมษายน  2565  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  นำโดยนางปัญจพร  แสงเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ  เป็นประธานในพิธี  ให้ความรู้และคำแนะนำในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากพระ  เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

คลิกเพื่อดูรูปภาพ  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=watpakpraschool&set=a.5212666738797580
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,11:04   อ่าน 54 ครั้ง