ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
     โรงเรียนวัดปากพระ นำโดยนายพิเชษฐ์  หมอนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางมยุรา มั่นต่าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน   พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครู ซึ่งในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูจรรยา พาขุนทด ครูนิตยา ศิริคชพันธุ์ จากการพัฒนาผลการทดสอบ RT,NT และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี สุขภาพดี จำนวน 90 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู นักเรียน และขอขอบพระคุณ พ.ต.ท.อัครพล-คุณวสุรัตน์ เอี่ยมสำอางค์ ได้บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง ( 2,500ชิ้น ) และหนังสือแบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว จำนวน 50 เล่ม
     โรงเรียนวัดปากพระ ได้จัดกิจกรรมโดยมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกัน COVID-19 ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในการทำกิจกรรม
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2564,09:59   อ่าน 320 ครั้ง