ภาพกิจกรรม
งานแสดงศักยภาพนักเรียน Child Show ครั้งที่ 12 และการนิเทศโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน
     เมื่อวันที่  9  มีนาคม 2564  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดงานแสดงศักยภาพนักเรียน Child Show ครั้งที่ 12  และการนิเทศโรงเรียนในฝันอย่างยั่งยืน   ณ  โรงเรียนวัดปากพระ  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายพิเชษฐ์  หมอนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ กล่าวรายงานการจัดงาน  และได้รับเกียรติจากท่านญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ศน.มะลิ  ตุ้มบุตร  ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในฝัน  ผู้บริการกลุ่มลุ่มน้ำยม  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  และกรรมการสถานศึกษา  ซึ่งในงานเป็นการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดปากพระ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา มานำเสนอต่อสาธารณชน ในรูปแบบของนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และงานทักษะอาชีพนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564,22:19   อ่าน 532 ครั้ง