ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 2564
     วันนี้ 25 กุุมภาพันธ์  2564  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  2564  ณ วัดคงคามาลัย  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และฉลอง ๒๖๐๐ ปีแห่งการทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธเจ้า  และยังมีกิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ มากมาย
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2564,11:45   อ่าน 438 ครั้ง