ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2564  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง  นำโดยคณะครูโรงเรียนวัดปากพระ  และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรอุทยานแห่งชาติรามคำแหงนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารีเดินทางไกลศึกษาเส้นทางธรรมชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเป็นความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารีและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,21:32   อ่าน 144 ครั้ง