ภาพกิจกรรม
ประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคีและกองกฐินโรงเรียนวัดปากพระ
     วันนี้ (30  ตุลาคม 2563)  โรงเรียนวัดปากพระ  นำโดยนายพิเชษฐ์  หมอนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ  นางมยุรา  มั่นต่าย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ  ร่วมประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคีและกองกฐินโรงเรียนวัดปากพระ  ณ วัดคงคามาลัย (วัดปากพระ) อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย  เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชน  ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียน  และเกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงรักษา มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติสืบไป

โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2563,13:43   อ่าน 212 ครั้ง