ภาพกิจกรรม
งานแสดงศักยภาพนักเรียน Child Show ครั้งที่ 11
     เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดงานแสดงศักยภาพนักเรียน Child Show ครั้งที่ 11   ณ  โรงเรียนวัดปากพระ  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  โดยมี  นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน (Child show) Open House ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562  โดยในงานเป็นการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดปากพระ  เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา มานำเสนอต่อสาธารณชน ในรูปแบบของนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และงานทักษะอาชีพนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,13:49   อ่าน 325 ครั้ง