ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563
     เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2563  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ  ร่วมกับ  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดปากพระ  โดยมีนายพิเชษฐ์  หมอนทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระเป็นประธานในพิธี  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลปากพระ  ให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  ซึ่งในงานมีการแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจน  บูทให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ  และกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ มากมาย  โรงเรียนวัดปากพระขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2563,10:39   อ่าน 405 ครั้ง