ภาพกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
    โรงเรียนวัดปากพระ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  8-10  มกราคม  2563  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดปากพระ  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ  และเพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อในไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,14:16   อ่าน 961 ครั้ง