ภาพกิจกรรม
โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล
     โรงเรียนวัดปากพระ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ณ วัดลัดทรายมูล  หมู่ที่ 2 บ้านลัดทรายมูล  ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,10:29   อ่าน 183 ครั้ง