ภาพกิจกรรม
การจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
     โรงเรียนวัดปากพระ  จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนวัดปากพระ  โดยมีนายวินัย  กันอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของนักเรียนให้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย  นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  และเสริมสร้างองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้   โดยให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนออกมาอย่างเต็มความสามารถ
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,13:33   อ่าน 433 ครั้ง