ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
     โรงเรียนวัดปากพระ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ  จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ  เพื่อเป็นการให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ให้แก่นักเรียนและจิตอาสาประจำหมู่บ้าน  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,10:08   อ่าน 217 ครั้ง