ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     โรงเรียนวัดปากพระ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ครบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น  หมู่ที่ 2 บ้านลัดทรายมูล  ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  นำโดยนายวินัย  กันอ่วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมลงนามถวายพระพร  ถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ร่วมกันปลูกป่าและสมุนไพรท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,15:47   อ่าน 345 ครั้ง