ภาพกิจกรรม
โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ปลอดภัยในชีวิต
   โรงเรียนวัดปากพระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  จัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ปลอดภัยในชีวิต  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุโขทัย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่ออยู่ในสภาวะจมน้ำ  ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  และนักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการว่ายน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมได้  โดยจัดกิจกรรมว่ายน้ำจำนวน 16 วัน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 8 วัน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3  จำนวน 217  คน  แบ่งออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ รุ่นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,14:50   อ่าน 370 ครั้ง