ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
    โรงเรียนวัดปากพระ  อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย  จัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2561  ณ  ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงเรียนวัดปากพระ   ในวันที่  13  มิถุนายน  2562  โดยมีนายวินัย  กันอ่วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ  เป็นประธานในพิธี  โดยการจัดกจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ  แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู  และเพื่อให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ธูปเทียนในการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
     ในโอกาสนี้  โรงเรียนวัดปากพระ  ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  เพื่อสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป
 
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2562,11:21   อ่าน 188 ครั้ง