ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอ.3 และ ม.3
     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีนายวินัย  กันอ่วม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพระ  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2562,14:49   อ่าน 887 ครั้ง