ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562  คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ กรณีครอบครัวประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ทางมูลนิธิได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับนายธีรพล มากยิ้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดปากพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งครอบครัวประสบอุทกภัย เมื่อปี 2560 และได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนละ 7,500 บาท โดยมีนายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนวัดปากพระร่วมให้การต้อนรับ  สร้างความปราบปลื้มปิติ และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2562,09:41   อ่าน 276 ครั้ง