ภาพกิจกรรม
งานแสดงศักยภาพนักเรียน Child Show ครั้งที่ 10
     เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนวัดปากพระ  จัดงานแสดงศักยภาพนักเรียน Child Show ครั้งที่ 10   ณ  โรงเรียนวัดปากพระ  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  โดยมี  นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานศักยภาพนักเรียน (Child show) Open House ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561  โดยในงานเป็นการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนวัดปากพระ โรงเรียนบ้านจอมสังข์ และโรงเรียนบ้านหนองพยอม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มาเรียนควบรวม  เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา มานำเสนอต่อสาธารณชน ในรูปแบบของนิทรรศการผลงานทางวิชาการ และงานทักษะอาชีพนักเรียนแต่ละชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,15:55   อ่าน 1024 ครั้ง