ภาพกิจกรรม
การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562
     เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนวัดปากพระ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2562  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดปากพระ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการโรงเรียน  ชมรมผู้ปกครองนักเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดปากพระ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนเรียนรู้ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์ จะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียน จึงมีมติให้ดำเนินการจัดหาเงินเพื่อ“พัฒนาการศึกษานักเรียน” โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์  ตั้งเป็นกองผ้าป่าสามัคคี  โดยได้กำหนดให้ วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  เป็นวันรวมพลังใจ รวมกำลังศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2562,11:09   อ่าน 523 ครั้ง