ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2563 246257
ข้อสอบคอม ม.3 1/2563 246257
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2563 246293
ข้อสอบคอม ม.2 1/2563 246267
ข้อสอบคอม ป.5 1/2563 246264
ข้อสอบคอม ป.6 1/2563 246273
ข้อสอบคอม ม.1 1/2563 246414
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 246636
แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 246673
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 247046
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 247019
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 246825
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 246646
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 246645
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 246653
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 246665
แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 246672
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 246644
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 246646
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 246652
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 246653
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 246648
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 246649
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 246645
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 246650
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 246650
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 246656
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 246644
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 246653
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 246648
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 246649
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 246644
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 246644
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 246644
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 246646
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 246645
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 246647
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 246717
ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 246810
แผนการสอน Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 246702
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 246723
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 246717
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 246704
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 246704
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 246726
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 246699
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 246705
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 246718
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 246705
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 246702
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 246703
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 246694