ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 535
>วิทยาการคำนวณ ม.3 2/2564 34769
>ข้อสอบคอม ม.3 2/2564 32130
>ข้อสอบคอม ป.5 2/2564 32161
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.2 ปีการศึกษา 2/2564 32247
>ข้อสอบคอม ม.1 /2564 34873
>ข้อสอบคอม ม.2 1/2564 104389
>ข้อสอบคอม ม.3 1/2564 104395
>ข้อสอบคอม ป.6 1/2564 104415
>ข้อสอบคอม ม.1 1/2564 104411
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 บ้านหนองพยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 123410
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 123212
>ข้อสอบคอม ม.1 2/2563 123552
>ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ม.2 2/2563 123447
>ข้อสอบคอม ม.2 2/2563 123524
>ข้อสอบคอม ป.6 2/2563 123301
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 2/2563 123545
>ข้อสอบคอม ม.3 2/2563 123516
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2563 123537
>ข้อสอบคอม ม.3 1/2563 123411
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2563 123415
>ข้อสอบคอม ม.2 1/2563 123352
>ข้อสอบคอม ป.5 1/2563 123311
>ข้อสอบคอม ป.6 1/2563 123206
>ข้อสอบคอม ม.1 1/2563 123408
>แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 123198
>แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 123359
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 123376
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 123610
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 123198
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 123555
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 123358
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 123252
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 123270
>แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 123565
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 123635
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 123603
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 123340
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 123247
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 123464
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 123468
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 123223
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 123348
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 123368
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 123484
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 123290
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 123297
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 123347
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 123580
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 123532
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 123321
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 123382
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 123303
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 123554
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 123540
>แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 123285
>ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 123592
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 123441
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123566
>แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 123294
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 123239
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 123541
>คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 123252
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 123251
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 123442
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 123448
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 123246
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 123216
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 123357