ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบคอม ม.2 1/2564 8086
ข้อสอบคอม ม.3 1/2564 8104
ข้อสอบคอม ป.6 1/2564 8122
ข้อสอบคอม ม.1 1/2564 8115
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 บ้านหนองพยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 27120
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 26919
ข้อสอบคอม ม.1 2/2563 27260
ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ม.2 2/2563 27156
ข้อสอบคอม ม.2 2/2563 27232
ข้อสอบคอม ป.6 2/2563 27009
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 2/2563 27253
ข้อสอบคอม ม.3 2/2563 27225
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2563 27243
ข้อสอบคอม ม.3 1/2563 27117
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2563 27119
ข้อสอบคอม ม.2 1/2563 27053
ข้อสอบคอม ป.5 1/2563 27012
ข้อสอบคอม ป.6 1/2563 26915
ข้อสอบคอม ม.1 1/2563 27112
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 26904
แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 27055
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 27070
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 27299
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 26903
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 27259
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 27064
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 26956
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 26965
แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 27269
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 27333
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 27309
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 27042
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 26939
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 27159
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 27175
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 26929
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 27049
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 27073
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 27190
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 26995
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 27001
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 27044
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 27279
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 27230
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 27026
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 27085
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 27009
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 27250
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 27246
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 26990
ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 27300
แผนการสอน Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 26964
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 27108
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 27274
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 27003
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 26950
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 27252
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 26955
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 26957
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 27137
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 27148
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 26946
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 26917
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 27046