ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 5
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.1 2/2565 27
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.3 2/2565 31
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.2 2/2565 23
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 2/2565 82
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 2/2565 25
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 2/2565 46
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 1/2565 14
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2565 27
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 1/2565 109
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.2 1/2565 22
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2565 35
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.3 1/2565 30
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 1/2565 39
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.1 1/2565 26
>แบบวัดคณิคศาสตร์ 74
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 23719
>วิทยาการคำนวณ ม.3 2/2564 57938
>ข้อสอบคอม ม.3 2/2564 55297
>ข้อสอบคอม ป.5 2/2564 55325
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.2 ปีการศึกษา 2/2564 55414
>ข้อสอบคอม ม.1 /2564 58034
>ข้อสอบคอม ม.2 1/2564 127550
>ข้อสอบคอม ม.3 1/2564 127556
>ข้อสอบคอม ป.6 1/2564 127578
>ข้อสอบคอม ม.1 1/2564 127572
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 บ้านหนองพยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146572
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 146376
>ข้อสอบคอม ม.1 2/2563 146713
>ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ม.2 2/2563 146614
>ข้อสอบคอม ม.2 2/2563 146691
>ข้อสอบคอม ป.6 2/2563 146463
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 2/2563 146712
>ข้อสอบคอม ม.3 2/2563 146677
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2563 146699
>ข้อสอบคอม ม.3 1/2563 146574
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2563 146578
>ข้อสอบคอม ม.2 1/2563 146514
>ข้อสอบคอม ป.5 1/2563 146478
>ข้อสอบคอม ป.6 1/2563 146374
>ข้อสอบคอม ม.1 1/2563 146571
>แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 146359
>แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 146522
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 146594
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146782
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146361
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 146726
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 146521
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 146415
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 146437
>แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 146728
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 146799
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 146766
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 146503
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 146411
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 146634
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 146630
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 146393
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 146517
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 146536
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 146653
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 146452
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 146465
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 146511
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 146745
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 146698
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 146489
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 146551
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 146465
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 146717
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 146702
>แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 146447
>ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 146760
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 146622
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146735
>แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 146455
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 146401
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146708
>คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 146422
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 146421
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 146606
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 146614
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 146410
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 146379
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 146528