ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.6 1/2565 5
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2565 20
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.4 1/2565 104
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.2 1/2565 20
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2565 33
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.3 1/2565 28
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ป.5 1/2565 33
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.1 1/2565 25
>แบบวัดคณิคศาสตร์ 67
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.78 MB 23716
>วิทยาการคำนวณ ม.3 2/2564 57931
>ข้อสอบคอม ม.3 2/2564 55290
>ข้อสอบคอม ป.5 2/2564 55324
>ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.2 ปีการศึกษา 2/2564 55407
>ข้อสอบคอม ม.1 /2564 58033
>ข้อสอบคอม ม.2 1/2564 127549
>ข้อสอบคอม ม.3 1/2564 127555
>ข้อสอบคอม ป.6 1/2564 127577
>ข้อสอบคอม ม.1 1/2564 127571
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 บ้านหนองพยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 146570
>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 146372
>ข้อสอบคอม ม.1 2/2563 146712
>ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ม.2 2/2563 146607
>ข้อสอบคอม ม.2 2/2563 146684
>ข้อสอบคอม ป.6 2/2563 146462
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 2/2563 146705
>ข้อสอบคอม ม.3 2/2563 146676
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2563 146698
>ข้อสอบคอม ม.3 1/2563 146573
>ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2563 146577
>ข้อสอบคอม ม.2 1/2563 146513
>ข้อสอบคอม ป.5 1/2563 146471
>ข้อสอบคอม ป.6 1/2563 146367
>ข้อสอบคอม ม.1 1/2563 146570
>แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 146358
>แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 146521
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 146587
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146775
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 146360
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 146719
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 146519
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 146414
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 146436
>แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 146727
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 146798
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 146765
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 146502
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 146410
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 146627
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 146629
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 146386
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 146510
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 146535
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 146646
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 146451
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 146458
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 146510
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 146744
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 146697
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 146482
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 146544
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 146464
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 146716
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 146701
>แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 146446
>ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 146753
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 146615
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 146727
>แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 146454
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 146400
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146701
>คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 146415
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 146414
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 146605
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 146612
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 146409
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 146378
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 146521