ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 บ้านหนองพยอม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 1749
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2563 1543
ข้อสอบคอม ม.1 2/2563 1902
ข้อสอบวิทยาการคำนวณ ม.2 2/2563 1799
ข้อสอบคอม ม.2 2/2563 1878
ข้อสอบคอม ป.6 2/2563 1654
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 2/2563 1898
ข้อสอบคอม ม.3 2/2563 1869
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.3 1/2563 1886
ข้อสอบคอม ม.3 1/2563 1757
ข้อสอบวิทย์คำนวณ ม.2 1/2563 1765
ข้อสอบคอม ม.2 1/2563 1694
ข้อสอบคอม ป.5 1/2563 1650
ข้อสอบคอม ป.6 1/2563 1562
ข้อสอบคอม ม.1 1/2563 1757
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 1544
แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 1697
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 1699
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1932
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 1546
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 1897
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 1707
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 1600
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 1603
แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 1911
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 1974
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 1953
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 1684
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 1578
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 1802
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 1817
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 1574
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 1697
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 1718
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 1836
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 1638
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 1643
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 1689
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 1920
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 1874
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 1667
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 1728
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 1653
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 1891
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 1892
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 1636
ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 1946
แผนการสอน Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1605
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 1735
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 1912
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 1640
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 1591
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 1895
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 1597
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 1604
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 1781
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 1793
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 1590
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 1559
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 1691