รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดปากพระ
หมู่ที่ 1 บ้านปากพระ   ตำบลปากพระ  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 055946052 เบอร์แฟกส์ -
Email : watpakpraschool2557@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :