ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/12/2016
ปรับปรุง 30/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 306482
Page Views 374399
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกกแรต กกแรต กงไกรลาศ
2 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ กกแรต กงไกรลาศ
3 โรงเรียนวัดปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ
4 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) กง กงไกรลาศ (055)691255
5 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า กง กงไกรลาศ
6 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา กง กงไกรลาศ
7 โรงเรียนบ้านบางสนิม กง กงไกรลาศ
8 โรงเรียนวัดสงฆาราม กง กงไกรลาศ
9 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง ดงเดือย กงไกรลาศ 055-941078
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม ดงเดือย กงไกรลาศ (055) 691252
11 โรงเรียนบ้านยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ
12 โรงเรียนวัดดงยาง ดงเดือย กงไกรลาศ
13 โรงเรียนบ้านดงเดือย ดงเดือย กงไกรลาศ 055-691026
14 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) ท่าฉนวน กงไกรลาศ
15 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ท่าฉนวน กงไกรลาศ
16 โรงเรียนวัดหางตลาด ท่าฉนวน กงไกรลาศ
17 โรงเรียนวัดท่าฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ
18 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกร่าง กงไกรลาศ
19 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ บ้านกร่าง กงไกรลาศ
20 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
21 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ
22 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง ป่าแฝก กงไกรลาศ
23 โรงเรียนวัดทุ่ง ป่าแฝก กงไกรลาศ
24 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง ป่าแฝก กงไกรลาศ
25 โรงเรียนวัดเต่าทอง ป่าแฝก กงไกรลาศ
26 โรงเรียนบ้านหนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ 055-655459
27 โรงเรียนหนองตูมวิทยา หนองตูม กงไกรลาศ
28 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) หนองตูม กงไกรลาศ ๐๕๕-๖๙๐๑๐๕
29 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ไกรกลาง กงไกรลาศ
30 โรงเรียนวัดศรีเมือง ไกรกลาง กงไกรลาศ
31 โรงเรียนบ้านป่าสัก ไกรกลาง กงไกรลาศ
32 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ไกรกลาง กงไกรลาศ
33 โรงเรียนบ้านโป่งแค ไกรนอก กงไกรลาศ
34 โรงเรียนวัดโบสถ์ ไกรนอก กงไกรลาศ (055) 657280
35 โรงเรียนวัดคุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ
36 โรงเรียนบ้านหนองบัว ไกรใน กงไกรลาศ 055940612
37 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ
38 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง ไกรใน กงไกรลาศ
39 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ไกรใน กงไกรลาศ
40 โรงเรียนบ้านวังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ
41 โรงเรียนวัดเสาหิน ไกรใน กงไกรลาศ
42 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ไกรใน กงไกรลาศ
43 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
44 โรงเรียนบ้านวังกร่าง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
45 โรงเรียนบ้านยางเมือง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ
46 โรงเรียนวัดดุสิดาราม ทุ่งหลวง คีรีมาศ
47 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ทุ่งหลวง คีรีมาศ
48 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาเชิงคีรี คีรีมาศ
49 โรงเรียนบ้านน้ำลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0897077034
50 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055-690015
51 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี นาเชิงคีรี คีรีมาศ 0-5561-7367
52 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ นาเชิงคีรี คีรีมาศ 055690017
53 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 0956314251
54 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
55 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ
56 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) บ้านน้ำพุ คีรีมาศ 055690020
57 โรงเรียนบ้านนาสระลอย บ้านป้อม คีรีมาศ
58 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล บ้านป้อม คีรีมาศ
59 โรงเรียนบ้านนากาหลง บ้านป้อม คีรีมาศ
60 โรงเรียนบ้านเนินยาง บ้านป้อม คีรีมาศ
61 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม บ้านป้อม คีรีมาศ
62 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
63 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ 055-947673
64 โรงเรียนบ้านหนองตลับ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ
65 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สามพวง คีรีมาศ (055)945641
66 โรงเรียนบ้านหนองสีดา สามพวง คีรีมาศ
67 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สามพวง คีรีมาศ
68 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
69 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
70 โรงเรียนบ้านเนินพยอม หนองกระดิ่ง คีรีมาศ
71 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม หนองจิก คีรีมาศ
72 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ
73 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า หนองจิก คีรีมาศ
74 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) หนองจิก คีรีมาศ
75 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ
76 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองจิก คีรีมาศ
77 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) โตนด คีรีมาศ
78 โรงเรียนบ้านยางแหลม โตนด คีรีมาศ
79 โรงเรียนบ้านโตนด(คีรีมาศวิทยา) โตนด คีรีมาศ
80 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ โตนด คีรีมาศ
81 โรงเรียนวัดหนองกก โตนด คีรีมาศ
82 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม โตนด คีรีมาศ
83 โรงเรียนบ้านวังหาด ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
84 โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย
85 โรงเรียนบ้านวังหิน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-614016
86 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 055-944564
87 โรงเรียนบ้านลานกระบือ ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย 0899011044
88 โรงเรียนบ้านวังแดด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
89 โรงเรียนบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
90 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย
91 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
92 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย
93 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) ลานหอย บ้านด่านลานหอย
94 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย
95 โรงเรียนบ้านหนองจัง ลานหอย บ้านด่านลานหอย
96 โรงเรียนบ้านวังไทร วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
97 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย
98 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
99 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
100 โรงเรียนบ้านลานทอง วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
101 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย
102 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน วังลึก บ้านด่านลานหอย
103 โรงเรียนบ้านหนองตม วังลึก บ้านด่านลานหอย
104 โรงเรียนบ้านวังลึก วังลึก บ้านด่านลานหอย
105 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
106 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
107 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
108 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย
109 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย
110 โรงเรียนอุดมดรุณี ธานี เมืองสุโขทัย
111 โรงเรียนสายธรรม ธานี เมืองสุโขทัย 055-611947
112 โรงเรียนกวางตง ธานี เมืองสุโขทัย 055-611654
113 โรงเรียนอนุบาลสารธรรม ธานี เมืองสุโขทัย
114 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู2504) ธานี เมืองสุโขทัย 055-611675
115 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
116 โรงเรียนศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรม บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 055611504
117 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
118 โรงเรียนบ้านกล้วย บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย
119 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย 055611698
120 โรงเรียนบ้านคลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
121 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
122 โรงเรียนบ้านสวนใต้(ครองประชานุกูล) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
123 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
124 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
125 โรงเรียนวัดยางเอน บ้านสวน เมืองสุโขทัย
126 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ บ้านสวน เมืองสุโขทัย
127 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) บ้านสวน เมืองสุโขทัย
128 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา บ้านสวน เมืองสุโขทัย
129 โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก บ้านสวน เมืองสุโขทัย
130 โรงเรียนวัดวังแดง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
131 โรงเรียนบ้านกระชงค์(ประชาอุทิศ) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย
132 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) บ้านหลุม เมืองสุโขทัย 055) 632689
133 โรงเรียนบ้านวังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย
134 โรงเรียนบ้านหนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย
135 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย
136 โรงเรียนวัดปากพระ ปากพระ เมืองสุโขทัย 055946052
137 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย
138 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) ปากแคว เมืองสุโขทัย 055645326
139 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) ปากแคว เมืองสุโขทัย
140 โรงเรียนบ้านปากแคว ปากแคว เมืองสุโขทัย 055-645920
141 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ปากแคว เมืองสุโขทัย 0-5561-2864
142 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
143 โรงเรียนบ้านหรรษา(เจริญประชานุเคราะห์) ยางซ้าย เมืองสุโขทัย
144 โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) วังทองแดง เมืองสุโขทัย
145 โรงเรียนบ้านราวรังงาม วังทองแดง เมืองสุโขทัย
146 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ วังทองแดง เมืองสุโขทัย
147 โรงเรียนบ้านสำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย
148 โรงเรียนบ้านวังทองแดง วังทองแดง เมืองสุโขทัย 0898391291
149 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า เมืองเก่า เมืองสุโขทัย (055) 697369
150 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
151 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย 055-633453
152 โรงเรียนวัดเชตุพน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
153 โรงเรียนบ้านปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
154 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5) เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
155 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย
156 โรงเรียนบ้านวังวน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย