ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 56
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 56
แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 93
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 346
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 439
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 240
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 65
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 65
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 67
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 81
แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 86
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 65
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 63
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 65
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 66
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 61
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 66
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 62
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 67
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 66
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 71
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 60
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 69
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 66
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 65
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 59
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 62
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 56
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 62
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 63
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 60
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 132
ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 225
แผนการสอน Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 117
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 129
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 133
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 122
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 124
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 139
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 117
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 121
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 134
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 116
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 115
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 120
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 113