ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2 11
แบบสอบถามความพึงพอใจ การจัดงาน Child Show 2563 8
แบบสอบถามความพึงพอใจเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่-เนตรนารี 2562 48
กำหนดการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 74.17 KB 212
หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 382
ประกาศจากศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 24 KB 195
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 20
รายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกาารศึกษา ๒๕๖๑ RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.51 KB 17
ข้อมูลเปรียบเทียบผลสอบ O-net 61 Word Document ขนาดไฟล์ 141.56 KB 24
unv3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 128.76 KB 29
แบบสอบถามความพึงพอใจการไปทัศนศึกษา 40
ข้อที่ 20 JPEG Image ขนาดไฟล์ 284.63 KB 20
ข้อที่ 19 JPEG Image ขนาดไฟล์ 295.57 KB 16
ข้อที่ 18 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.68 KB 16
ข้อที่ 17 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.19 KB 19
ข้อที่ 16 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.89 KB 17
ข้อที่ 15 JPEG Image ขนาดไฟล์ 296.58 KB 21
ข้อที่ 14 JPEG Image ขนาดไฟล์ 291.73 KB 17
ข้อที่ 13 JPEG Image ขนาดไฟล์ 304.32 KB 21
ข้อที่ 12 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.69 KB 21
ข้อที่ 11 JPEG Image ขนาดไฟล์ 305.92 KB 23
ข้อที่ 10 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.67 KB 16
ข้อที่ 9 JPEG Image ขนาดไฟล์ 301.59 KB 22
ข้อที่ 8 JPEG Image ขนาดไฟล์ 294.07 KB 20
ข้อที่ 7 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.22 KB 18
ข้อที่ 6 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.79 KB 13
ข้อที่ 5 JPEG Image ขนาดไฟล์ 302.2 KB 19
ข้อที่ 4 JPEG Image ขนาดไฟล์ 298.9 KB 12
ข้อที่ 3 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.7 KB 14
ข้อที่2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 303.95 KB 17
ข้อที่ 1 JPEG Image ขนาดไฟล์ 299.93 KB 17
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา"เบญจรงค์เกมส์" ปีการศึกษา 2561 88
ดาวโหลดโปรแกม sketchup 2018 178
แผนการสอน Test Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 72
แผนผังการใช้งานอินเตอร์เน็ตโรงเรียนวัดปากพระ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 76
รายงานการประกันตนเอง RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.03 MB 86
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปพ.5-6 77
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.39 KB 78
คู่มือเยี่ยมบ้าน ผ่าน Web Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 88
คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 74
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (sar) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 75
คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 92
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 -2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.41 MB 72
รูปนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.84 MB 68
รูปนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.68 MB 74
รูปนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.06 MB 70